Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
konu-anlatımları

OSMANLI DEVLETİ’NDE FİKİR AKIMLARI

Osmanlıcılık:

  • Milliyetçilik düşüncesine karşı ortaya çıkmıştır
  • ‘Din, dil , ırk gözetmeksizin Osmanlı sınırları içinde yaşayan herkes Osmanlı vatandaşıdır.’ anlayışı benimsemiştir.

İslamcılık:

  • Osmanlı dışındaki Müslüman toplumların sömürge durumundan kurtarılması amaçlanmıştır.
  • II. Abdülhamid döneminde devlet politikası olmuştur.

Türkçülük:

  • Amaç, Türk birliğinin (Turancılık) kurulmasıdır.
  • Yeni Türk devletinin temel ideolojilerinden biri olmuştur.

Batıcılık:

  • Batıcılar, Osmanlı Devleti’nin ancak Avrupa tarzı kurumlarla yıkılmaktan kurtulabileceğini savunmuşlardır.