Çöz Gönder Hizmetini kullanmak için Sözleşme hüküm ve şartlarının Kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Çöz Gönder Hizmetine eriştiğinizde veya kullandığınızda, nasıl eriştiğinize bakılmaksızın, bu Sözleşmeye tabi olduğunuzu kabul edersiniz. Bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul etmiyorsanız, Çöz Gönder Hizmetine erişmemeniz ve Çöz Gönder Hizmetini kullanmamanız gerekmektedir.

Kullanıcı, Sözleşme’yi kabul ettiğinde sözleşme yürürlüğe girer ve Çöz Gönder Hizmetine erişime ve kullanmaya yetkili olduğunu, hizmetlere erişimde, hizmetlerin seçiminde ve kullanımında her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi Kullanıcı ise, bu Sözleşme’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcı 18 yaşından küçük olması halinde Çöz Gönder Hizmetinden velisinin onayı ve vasıtasıyla faydalanabileceğini kabul eder.

Çöz Gönder eğitim ve öğrenim amaçlı dijital bir pazaryeridir. Çöz Gönder Hizmeti, Çöz Gönder pazaryerine erişim sağlanmasından ve kullanılmasından ibarettir.

Kullanıcılar aldıkları hizmet karşılığını satın aldıkları paketten düşülmesi kaydıyla Çöz Gönder soru başına ücret veya Çöz Göndere haftalık veya aylık abonelik ücreti veya paket ücreti öder.

Çöz Gönder Hizmeti, test soruları çözümünü düzenlemek ve planlamak için Eğitmenler ile Çöz Gönder arasındaki anlaşma altında, Kullanıcılara mobil uygulamalar veya web siteleri aracılığıyla sunulur.

Sözleşmeyi kabul etmesi ile beraber Çöz Gönder Hizmetine erişim sağlamaktadır ve Çöz Gönder Hizmetine erişim bu Sözleşmedeki hüküm ve şartlara uyulmasına bağlıdır.

Çöz Gönder Hizmetinde Kullanıcı tarafından paylaşılan her türlü bilgi ile oluşturulan Hesap aracılığıyla gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu Kullanıcıya aittir.

Kullanıcının kendisinden başka herhangi biri adına Hesap oluşturmasını yasaklar ve Kullanıcı da oluşturmayacağını kabul eder. Ayrıca, Çöz Gönder Hizmetine kayıt olurken, Hesap oluştururken ve takip eden diğer zamanlarda Kullanıcı, verdiği veya vereceği tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerin doğru ve gerçek kalmaları için değişiklikleri gecikmeksizin güncelleyeceğini taahhüt eder.

Kullanıcı, Hesabında gerçekleşen veya Hesabı üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerden sorumludur ve Hesabını, Hesaptaki iletişim bilgileri de dâhil tüm bilgilerini her zaman güvenli ve gizli tutacağını kabul eder.

Kullanıcı doğru, tam ve güncel Hesap bilgileri sağlamaması halinde, Kullanıcının Çöz Gönder Hizmetine erişimi ve Çöz Gönder Hizmetini kullanımını engellenebilirKullanıcı tarafından Çöz Gönder Hizmetine gönderilen i          çeriklerden tamamen Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, Çöz Gönder Hizmeti aracılığıyla alakasız, şiddet, çıplaklık, kısmen çıplaklık içeren, ayrımcı, yasalara aykırı, ihlal edici, pornografik veya müstehcen fotoğraflar ya da başka İçerikler yüklemeyeceğini taahhüt eder.Kullanıcı, Eğitmen, kurum, kuruluş ve kişilere hakaret etmeyeceğini, zorbalıkta bulunmayacağını, rahatsız edici davranışlarda bulunmayacağını, suistimal, taciz, tehdit veya taklit etmeyeceğini, korkutmayacağını ve Çöz Gönder Hizmeti aracılığıyla kendisine veya başka herhangi birine ait gizli bilgileri (kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik veya diğer ulusal kimlik numaraları, halka açık olmayan telefon numaraları veya halka açık olmayan e-posta adresleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) paylaşmayacağını taahhüt eder.

Kullanıcı, soru dışı bir içerik göndermesi durumunda ortada bir soru olmadığı için çözüm gönderilmeyeceği, Eğitmenin zamanını almasından ötürü hizmet karşılığı ücretin Hesabından düşüleceğini kabul eder.

Kullanıcı, Çöz Gönder Hizmetini hiçbir yasa dışı veya yetkisiz amaçla kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, Çöz Gönder Hizmetini kullanırken ve İçerik paylaşırken, telif hakkı yasaları dâhil, ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve düzenlemelere uymayı kabul eder.

6698 sayılı KVKK uyarınca, Çöz Gönder Uygulaması ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Paylaştığınız kişisel veriler,

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;

Reklam tercihlerini analiz etmek için,

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla,Çöz Gönder Uygulaması ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi veya kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı iştiraklerimiz; başta Çöz Gönder Uygulaması altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “Çöz Gönder Uygulaması Çerez Politikası” olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın bir parçasını oluşturmaktadır.

Kişisel verileriniz,

Çöz Gönder Uygulaması internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyadı, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

Çöz Gönder Uygulaması ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), diploma, teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs.) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Çöz Gönder Uygulaması, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Çöz Gönder Uygulamasının kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Çöz Gönder Uygulamasının yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Çöz Gönder Uygulamasına (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu metin Çöz Gönder web siteleri ve Mobil uygulamaları için geçerlidir. Çöz Gönder kullanan birisi bu metni okuyup kabul ettiğini taahhüt eder.

Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, Çöz Gönder Uygulaması ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce Çöz Gönder Uygulamasına başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.